УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ

ШТА ЈЕ УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ?

Ученички парламент је формална институција, која ученицима омогућава демократски начин удруживања ради заступања интереса свих ученика у школи или дому ученика, као и учешће ученика у доношењу одлука, које се њих непосредно тичу. 

Активним учешћем у раду ученичког парламента, ученици код себе и својих другара јачају демократски дух, као и социјалне вештине.

Пољопривредна школа са домом ученика ПК Београд има формирана два ученичка парламента:

  1. Ученички парламент у школи и
  2. Ученички парламент у дому