2-1

27. Радна недеља

(од 23. до 27. марта)

 

Српски језик и књижевност:

Енглески језик:

Руски језик:

Физичко васпитање:

Математика: Četvorouglovi Planimetrija Poliederi

Хемија:

Заштита биља:

Пољопривредна техника:

Ратарство са повртарством: DOMAĆI RAD ZA 27 NEDELJU RATARSTVO SA POVRTARSTVOM- VEŽBE MATERIJAL ZA 27 NEDELJU II1-RATARSTVO SA POVRTARSTVOM

Органска производња у повртарству:

Лековито биље:

Гајење цвећарских култура:

Грађанско васпитање:

Верска настава:

26. Радна недеља

(од 16. до 20. марта 2020.)

Српски језик и књижевност Српски јеѕик

Енглески језик: унит15

Руски језик:

Физичко васпитање:

Математика:

Хемија:

Заштита биља: I i II GRUPA žitni žižak I i II GRUPA graškov žižak

Пољопривредна техника:

Ратарство са повртарством:

Органска производња у повртарству: Лековите биљке у заштити биља

Лековито биље: Proizvodnja belog sleza i valerijane Valerijana snaga bilja

Гајење цвећарских култура:

Грађанско васпитање:

Верска настава:

 

2-3

 

27. радна недеља

(од 23. до 27. марта 2020.)

Српски језик и књижевност:

Енглески језик:

Историја:

Ликовна култура:

Физичко васпитање: Sportska gimnastika Sportska gimnastika-tlo

Математика: Logaritamske jednacine i nejednacine     

logaritamska_funkcija logaritmi

Физика: Оснoве o атoму

Хемија:

Биологија:

Цвећарство: Aгротехничке мере у производњи цвећа презентација Begonia semperflorens-uloncavanje1

Декоративна дендрологија:

Практична настава:

Грађанско васпитање:

Верска настава:

26. Радна недеља

(од 16. до 20. марта 2020.)

Српски језик и књижевност Српски јеѕик

Енглески језик: унит15

Историја:

Ликовна култура:

Физичко васпитање: Sportska gimnastika Sportska gimnastika-tlo

Математика:

Физика: Оснoве o атoму

Хемија:

Биологија:

Цвећарство: ЦВЕЋЕ 2-3 ПОЛОЖЕНИЦЕ 5. razmnozavanje

Декоративна дендрологија:

Практична настава:

Грађанско васпитање:

Верска настава:

 

2-4

 

27. радна недеља

(од 23. до 27. марта 2020.)

Српски језик и књижевност: Бројеви Заменице Гогољ Ревизор Оноре де Балзак Чича Горио

Енглески језик: Stanje decijih prava u mojoj školi i okolini

Руски језик:

Физичко васпитање: Sportska gimnastika Sportska gimnastika-tlo

Математика:

Физика: Де Брољева једначина (за 2 -4)

Хемија:

Аналитичка хемија: TALOŽNE METODE

Основи прехрамбене технологије:

Технологија воде: omeksavanje vode hemijskim putem karbonatna tvrdoća

Технолошке операције: Филтрација

Грађанско васпитање: 2-4, грађанско, 27недеља

Верска настава:

26. Радна недеља

(од 16. до 20. марта 2020.)

Српски језик и књижевност: Бројеви Заменице Гогољ Ревизор Оноре де Балзак Чича Горио

Енглески језик: Stanje decijih prava u mojoj školi i okolini

Руски језик:

Физичко васпитање: Sportska gimnastika Sportska gimnastika-tlo

Математика:

Физика: Појам кванта и фотона

Хемија:

Аналитичка хемија: TALOŽNE METODE

Основи прехрамбене технологије:

Технологија воде: omeksavanje vode hemijskim putem karbonatna tvrdoća

Технолошке операције: Филтрација

Грађанско васпитање:

Верска настава:

 

2-5

 

27. Радна недеља

(од 23. до 27. марта 2020.)

Српски језик и књижевност: Бројеви Заменице Гогољ Ревизор Оноре де Балзак Чича Горио

Енглески језик: унит15

Физичко васпитање: Бадминтон video bagminton Гимнастика gimnastika video lin dangimnastika rio

Математика: Četvorouglovi Planimetrija Poliederi

Хемија: PR Metabolizma lipida i MK МЕТАБОЛИЗАМ МК И ГЛИЦЕРОЛА

Биологија:

Фармакологија:

Патологија: ZAPALJENJE METODI KONZERVISANJA SPERME

Хигијена и нега животиња:

Епизоотиологија: USLOVI ZA POJAVU, ŠIRENJE I PRENOŠENJE PARAZITSKIH DELOVANJE PARAZITA I REAGOVANJE DOMAĆINA

Козарство: DOMAĆI ZADATAK II5-KOZARSTVO POTREBE KOZA U VODI

II5 potrebe koza u mineralnim materijama

Болести пчела:

Грађанско васпитање:

Верска настава:

26. Радна недеља

(од 16. до 20. марта 2020.)

Српски језик и књижевност: Бројеви Заменице Гогољ Ревизор Оноре де Балзак Чича Горио

Енглески језик: унит15

Физичко васпитање: Бадминтон video bagminton Гимнастика gimnastika video lin dangimnastika rio

Математика:

Хемија: PR Metabolizma lipida i MK МЕТАБОЛИЗАМ МК И ГЛИЦЕРОЛА

Биологија:

Фармакологија: KLIN. DIJAGN. OSNOVNE METODE KLINIČKOG PREGLEDA- teorijski deo za vezbu i praksu

Патологија: ZAPALJENJE METODI KONZERVISANJA SPERME

Хигијена и нега животиња:

Епизоотиологија: USLOVI ZA POJAVU, ŠIRENJE I PRENOŠENJE PARAZITSKIH DELOVANJE PARAZITA I REAGOVANJE DOMAĆINA

Козарство: ISHRANA JARADI U DOJNOM PERIODU

ISHRANA ZALUČENE JARADI

Ishrana rano zalučene jaradi

Болести пчела: Bakterijske bolesti pčela

Грађанско васпитање:

Верска настава:

 

2-10

 

27. радна недеља

(од 23. до 27. марта 2020.)

Српски језик и књижевност: Гогољ Ревизор

Енглески језик: унит15

Руски језик:

Физичко васпитање:

Математика: Četvorouglovi Planimetrija Poliederi

Производња хлеба: Proizvodnja raženog hleba

Здравствена безбедност хране: Одређивање карактеристика пораста на чврстом хранљивим подлогама

Објекти и опрема у пекарству: Обликовањe теста

Биологија:

Грађанско васпитање:

Верска настава:

26. радна недеља

(од 16. до 20. марта 2020.)

Српски језик и књижевност: Гогољ Ревизор

Енглески језик: унит15

Руски језик:

Физичко васпитање:

Математика:

Производња хлеба: Proizvodnja raženog hleba

Здравствена безбедност хране: Simbioza i anabioza

Објекти и опрема у пекарству: Обликовањe теста

Биологија:

Грађанско васпитање:

Верска настава:

 

2-11

 

 

27. радна недеља

(од 23. до 27. марта 2020.)

Српски језик и књижевност: Гогољ Ревизор

Енглески језик: унит15

Руски језик:

Физичко васпитање:

Математика:

Обрада меса: RASECANJE TRUPA I KATEGORIZACIJA MESA GOVEDA 26 недеља РАСЕЦАЊЕ ТРУПОВА И КАТЕГОРИЗАЦИЈА МЕСА уводни час 26 недеља

Здравствена безбедност хране: Одређивање карактеристика пораста на чврстом хранљивим подлогама

Објекти и опрема у месарству: Уређаји који се користе за прераду меса. Машина за млевење меса

Биологија:

Грађанско васпитање:

Верска настава:

26. радна недеља

(од 16. до 20. марта 2020.)

Српски језик и књижевност: Гогољ Ревизор

Енглески језик: унит15

Руски језик:

Физичко васпитање:

Математика: Kvadratna funkcija

Обрада меса: RASECANJE TRUPA I KATEGORIZACIJA MESA GOVEDA 26 недеља РАСЕЦАЊЕ ТРУПОВА И КАТЕГОРИЗАЦИЈА МЕСА уводни час 26 недеља

Здравствена безбедност хране: Uticaj svetlosti i kiseonika na mikroorganizama

Објекти и опрема у месарству: Уређаји који се користе за прераду меса. Машина за млевење меса

Биологија:

Грађанско васпитање:

Верска настава: