1-1

27. Радна недеља

(Од 23. до 27. марта)

Српски језик и књижевност:

Енглески језик: 1-5,engleski jezik, materijal, 27.radna nedelja

Физичко васпитање:

Математика:

Рачунарство и информатика:

Екологија и заштита животне средине:

Латински језик: Latinski j – 1-1 pkb za 23-28 mart

Историја:

Физика: Физика

Хемија:

Географија:

Биологија:

Педологија и агрохемија:

Заштита биља:

Пољопривредна техника: 1-1 TRAKTOR, PRENOSNIK SNAGE-TRANSMISIJA

Професионална пракса:

Грађанско васпитање: Постизање договора

Верска настава:

 

26. Радна недеља

(Од 16. до 20. марта)

Српски језик и књижевност:

Енглески језик:

Физичко васпитање: Sportska gimnastika Sportska gimnastika1 Sportska gimnastika2 Sportska gimnastika3 Sportska gimnastika4

Математика: ЗАДАТАК 2. Geometrija-UGLOVI 3. Geometrija- Vrste uglova 1. Geometrija

Рачунарство и информатика:

Екологија и заштита животне средине:

Латински језик: Деклинација грчких именица

Историја:

Физика: Физика за I-1

Хемија:

Географија:

Биологија:

Педологија и агрохемија:

Заштита биља:

Пољопривредна техника:

Професионална пракса:

Грађанско васпитање: Nalazenje resenja

Верска настава:

 

 

 

1-3

 

27. радна недеља

(од 23. до 27. марта 2020.)

Српски језик и књижевност:

Енглески језик:

Историја:

Музичка уметност:

Физичко васпитање: Sportska gimnastika Sportska gimnastika1 Sportska gimnastika2 Sportska gimnastika3 Sportska gimnastika4

Математика:

Рачунарство и информатика: ZADATAK RAC I-3, I-4 2.Израда презентације 1.Izrada Power Point prezentacija

Географија:

Физика: Земљина атмосфера   Земљина атмосфера (за 1-3)

Хемија:

Биологија:

Латински језик: Latinski 1-3 pkb za 23-28 mart

Агрохемија са физиологијом биља:

Педологија:

Практична настава:

Грађанско васпитање:

Верска настава:

 

26. радна недеља

(од 16. до 20. марта 2020.)

Српски језик и књижевност:

Енглески језик:

Историја:

Музичка уметност:

Физичко васпитање: Sportska gimnastika Sportska gimnastika1 Sportska gimnastika2 Sportska gimnastika3 Sportska gimnastika4

Математика: ДАТАК 2. Geometrija-UGLOVI 3. Geometrija- Vrste uglova 1. Geometrija

Рачунарство и информатика:

Географија:

Физика: Земљина атмосфера

Хемија:

Биологија:

Латински језик: придеви треће деклинације и партицип презента

Агрохемија са физиологијом биља:

Педологија:

Практична настава:

Грађанско васпитање:

Верска настава:

 

1-4

 

27. радна недеља

(од 23. до 27. марта 2020.)

Српски језик и књижевност:

Енглески језик:

Руски језик:

Физичко васпитање: Sportska gimnastika Sportska gimnastika1 Sportska gimnastika2 Sportska gimnastika3 Sportska gimnastika4

Математика:

Екологија и заштита животне средине:

Рачунарство и информатика: ZADATAK RAC I-3, I-4 2.Израда презентације 1.Izrada Power Point prezentacija

Географија:

Физика: Закони одржања

Хемија:

Географија:

Историја:

Технике рада у лабораторији:

Исхрана људи: ЕНЕРГЕТСКА ВРЕДНОСТ ХРАНЕ И ЕНЕРГЕТСКЕ ПОТРЕБЕ ЧОВЕКА

Грађанско васпитање:

Верска настава:

26.радна недеља

(од 16. до 20. марта 2020.)

Српски језик и књижевност:

Енглески језик:

Руски језик:

Физичко васпитање: Sportska gimnastika Sportska gimnastika1 Sportska gimnastika2 Sportska gimnastika3 Sportska gimnastika4

Математика:ДАТАК 2. Geometrija-UGLOVI 3. Geometrija- Vrste uglova 1. Geometrija

Екологија и заштита животне средине:

Рачунарство и информатика:

Географија:

Физика: Закони одржања

Хемија: Oksidoredukcione reakcije 1 deo Oksidoredukcione reakcije 2 deo

Географија:

Историја:

Технике рада у лабораторији:

Исхрана људи: ЕНЕРГЕТСКА ВРЕДНОСТ ХРАНЕ И ЕНЕРГЕТСКЕ ПОТРЕБЕ ЧОВЕКА

Грађанско васпитање:

Верска настава:

1-5

 

27. радна недеља

(од 23. до 27. марта 2020.)

Српски језик и књижевност: 1-5,26 недеља ХАСАНАГИНИЦА

Енглески језик: 1-5,engleski jezik, materijal, 27.radna nedelja

Физичко васпитање:

Математика:ДАТАК 2. Geometrija-UGLOVI 3. Geometrija- Vrste uglova 1. Geometrija

Рачунарство и информатика:

Историја:

Латински језик: Latinski j- 1-5 za 23-28 mart

Физика: Оснoве o атoму

Географија:

Хемија: ГВОЖЂЕ И БАКАР

Биологија:

Анатомија и физиологија: Физиологија ендокриних жлезда

Сточарство са исхраном:

Грађанско васпитање:

Верска настава:

26.радна недеља

(од 16. до 20. марта 2020.)

Српски језик и књижевност: 1-5,26 недеља ХАСАНАГИНИЦА

Енглески језик: Vocabulary & listening sports; Present perfect with ever and never

Физичко васпитање:

Математика:

Рачунарство и информатика:

Историја:

Латински језик: Изузеци треће деклинације

Физика: Оснoве o атoму Хајзенбергов принцип неодређености (1)

Географија:

Хемија: Biogeni elementi veštačka đubriva Veštačka đubriva

Биологија:

Анатомија и физиологија: Наставни материјал 26. недеља анатомија и физиологија

Сточарство са исхраном:

Грађанско васпитање:

Верска настава:

1-10

 

27. радна недеља

(од 23. до 27. марта 2020.)

Српски језик и књижевност:

Енглески језик: 1-10,engleski,materijal,27radnanedelja

Руски језик:

Физичко васпитање: Sportska gimnastika Sportska gimnastika1 Sportska gimnastika2 Sportska gimnastika3 Sportska gimnastika4

Математика:

Историја:

Рачунарство и информатика:

Физика:

Хемија: карб.киселине

Исхрана људи: 26. и 27. недеља 1-10 Исхрана људи

Операције и мерења у пекарству: Mešanje tečnosti i mešalice Merenje pritiska

Сировине у пекарству:

Грађанско васпитање:

Верска настава:

26.радна недеља

(од 16. до 20. марта 2020.)

Српски језик и књижевност:

Енглески језик: Household chores I Adverbs of frequency

Руски језик:

Физичко васпитање: Sportska gimnastika Sportska gimnastika1 Sportska gimnastika2 Sportska gimnastika3 Sportska gimnastika4

Математика:

Историја:

Рачунарство и информатика:

Физика:

Хемија: aldehidi-i-ketoni 1-10

Исхрана људи: 26. и 27. недеља 1-10 Исхрана људи

Операције и мерења у пекарству: Mešanje tečnosti i mešalice Merenje pritiska

Сировине у пекарству: Gluten i jacina brasna

Грађанско васпитање:

Верска настава:

 

1-11

 

27. радна недеља

(од 23. до 27. марта 2020.)

Српски језик и књижевност:

Енглески језик:

Руски језик:

Физичко васпитање:

Математика:

Историја:

Рачунарство и информатика:

Физика: Магнетизам

Хемија: Масти и уља

Исхрана људи: 26. и 27. недеља 1-11 Исхрана људи

Операције и мерења у месарству: Merenje pritiska 26. и 27. недеља 1-11 Операције и мерењау месарству

Сировине у месарству:

Грађанско васпитање:

Верска настава:

26. радна недеља

(од 15. до 19.марта 2020.)

Српски језик и књижевност:

Енглески језик:

Руски језик:

Физичко васпитање:

Математика:

Историја:

Рачунарство и информатика:

Физика: Магнетизам

Хемија: Масти и уља

Исхрана људи: 26. и 27. недеља 1-11 Исхрана људи

Операције и мерења у месарству: Merenje pritiska 26. и 27. недеља 1-11 Операције и мерењау месарству

Сировине у месарству:

Грађанско васпитање:

Верска настава: