4-1

 

27. радна недеља

(од 23. до 27. марта)

Српски језик и књижевност: ДОБРИЦА ЋОСИЋ Корени 1      ДОБРИЦА ЋОСИЋ Корени 2      ДОБРИЦА ЋОСИЋ Корени 3

Енглески језик: 1-5,engleski jezik, materijal, 27.radna nedelja

Физичко васпитање:

Математика:

Социологија са правима грађана: 4-1 социологија 26 материјал

Пољопривредна техника: 4-1 POLJOPRIVREDNA TEHNIKA MATERIJALI ZA UCENJE 26 RN

Сточарска производња: Proizvodni tipovi svinja Rase konja

Предузетништво:

Пчеларство: RADOVI NA PČELINJAKU PO MESECIMA

PČELARSTVO.-DOMAĆI ZADATAK

PAŠNI PERIOD i DODAVANJE NASTAVAKA

Аграрни туризам: Tatići iz Turije – primer dobre prakse

Грађанско васпитање:

Верска настава:

26. радна недеља

(од 16. до 20. марта)

Српски језик и књижевност: ДОБРИЦА ЋОСИЋ Корени 1 ДОБРИЦА ЋОСИЋ Корени 2 ДОБРИЦА ЋОСИЋ Корени 3

Енглески језик: Used to and past continuous i Past Perfect

Физичко васпитање:

Математика:

Социологија са правима грађана: 4-1 социологија 26 материјал

Пољопривредна техника:

Сточарска производња: Proizvodni tipovi svinja Rase konja

Предузетништво:

Пчеларство: IV1,IV2 -PČELARSTVO-SELEKCIJA PČELA I PROIZVODNJA MATICA IV1 I IV2- PČELARSTVO BRIGA O PČELAMA KRAJEM LETA I U JESEN

Аграрни туризам: Tatići iz Turije – primer dobre prakse

Грађанско васпитање:

Верска настава:

 

 

4-2

 

27. радна недеља

(од 23. до 27. марта)

Српски језик и књижевност: DERVIS I SMRT danilo kis

Енглески језик: унит15

Физичко васпитање:

Математика:

Социологија са правима грађана: 4-2 социологија 26 материјал

Пољопривредна техника: 4-1 POLJOPRIVREDNA TEHNIKA MATERIJALI ZA UCENJE 27 RN

Сточарска производња:

Предузетништво:

Пчеларство: IV2 PČELARSTVO RADOVI NA PČELINJAKU PO MESECIMA

IV 2 PČELARSTVO.-DOMAĆI ZADATAK

IV2 PČELARSTVO PAŠNI PERIOD i DODAVANJE NASTAVAKA

Рибарство: DOMAĆI ZADATAK

Svarljivost i usvajanje hranljivih materija

Obrada hrane i sastavljanje obroka za ribe

Аграрни туризам: Tatići iz Turije – primer dobre prakse

Грађанско васпитање:

Верска настава:

26. радна недеља

(од 16. до 20. марта)

Српски језик и књижевност: DERVIS I SMRT danilo kis

Енглески језик: унит15

Физичко васпитање:

Математика:

Социологија са правима грађана: 4-2 социологија 26 материјал

Пољопривредна техника:

Сточарска производња: SE,jecmene i ovsene hranljive jedinice stocna hraniva

Предузетништво:

Пчеларство:

IV1 I IV2- PČELARSTVO BRIGA O PČELAMA KRAJEM LETA I U JESEN

IV1,IV2 -PČELARSTVO-SELEKCIJA PČELA I PROIZVODNJA MATICA

Рибарство: ТЕХНОЛОШКЕ МЕРЕ У ПРОИЗВОДЊИ РИБА УСЛОВИ ЗА ГАЈЕЊЕ РИБА

Аграрни туризам: Tatići iz Turije – primer dobre prakse

Грађанско васпитање:

Верска настава:

 

4-3

 

27. радна недеља

(од 23. до 27. марта)

Српски језик и књижевност Српски јеѕик

Енглески језик: унит15

Руски језик

Филозофија:

Физичко васпитање: Stoni tenis- pravila Stoni tenis- osnovna tehnika Стони тенис

Хемија:

Устав и права грађана: 4-3 устав 26 материјал

Цвећарство:

Лековито и зачинско биље:

Повртарство:

Биодекорација:

Организација са менаџментом:

Практична настава:

Грађанско васпитање:

Верска настава:

26. радна недеља

(од 16. до 20. марта)

Српски језик и књижевност Српски јеѕик

Енглески језик: унит15

Руски језик

Филозофија:

Физичко васпитање: Stoni tenis- pravila Stoni tenis- osnovna tehnika Стони тенис

Хемија:

Устав и права грађана: 4-3 устав 26 материјал

Цвећарство:

Лековито и зачинско биље:

Повртарство:

Биодекорација:

Организација са менаџментом:

Практична настава:

Грађанско васпитање:

Верска настава:

 

4-4

 

26. Радна недеља

(од 15. до 19. марта 2020.)

Српски језик и књижевност Српски јеѕик

Енглески језик: унит15

Физичко васпитање: Stoni tenis- pravila Stoni tenis- osnovna tehnika Стони тенис

Математика:

Социологија са правима грађана: 4-4 социологија 26 материјал

Технологија слада и пива:

Технологија прераде воћа и поврћа:

Технологија млека: Materijalni bilans prerada mleka Производња сирева

Технологија меса:

Индустријска производња готове хране:

Контрола квалитета у прехрамбеној индустрији: analize mleka i proizvoda od mleka

Предузетништво:  Преломна тачка рентабилности

Изабрана поглавља математике:

Припрема јела са жара: Пилеће ролнице

Грађанско васпитање: ОСНОВЕ МЕДИЈСКЕ ПИСМЕНОСТИ

Верска настава:

IV5 PREDUZETNIŠTVO-DOMAĆI ZADATAK

4-5

 

27. радна недеља

(од 23. до 27. марта)

Српски језик и књижевност: DERVIS I SMRT danilo kis

Енглески језик: унит15

Физичко васпитање: Стони тенис Stoni tenis- pravila Stoni tenis- osnovna tehnika

Математика:

Социологија са правима грађана: 4-5 социологија 26 материјал

Болести животиња: Oboljenja želuca – Akutna upala (Gastritis acuta Klasična kuga svinja KLIN. DIJAGN. OSNOVNE METODE KLINIČKOG PREGLEDA- teorijski deo za vezbu i praksu

Основи хирургије: KASTRACIJA SVINJA

Предузетништво: IV5 PREDUZETNIŠTVO-DOMAĆI ZADATAK grupa Svetlana Pilipović

Органска хемија: POLIMERIZACIA,POLIMERI

Кинологија:

Аграрни туризам:

Изабрана поглавља математике:

Припрема јела са жара:

Грађанско васпитање:

Верска настава:

4-5

 

26. Радна недеља

(од 15. до 19. марта 2020.)

Српски језик и књижевност: DERVIS I SMRT danilo kis

Енглески језик: унит15

Физичко васпитање: Стони тенис Stoni tenis- pravila Stoni tenis- osnovna tehnika

Математика:

Социологија са правима грађана: 4-5 социологија 26 материјал

Болести животиња: Oboljenja želuca – Akutna upala (Gastritis acuta Klasična kuga svinja KLIN. DIJAGN. OSNOVNE METODE KLINIČKOG PREGLEDA- teorijski deo za vezbu i praksu

Основи хирургије: KASTRACIJA SVINJA

Предузетништво: Bilansi-grupa Svetlana Pilipović

Органска хемија: POLIMERIZACIA,POLIMERI

Кинологија:

Аграрни туризам:

Изабрана поглавља математике:

Припрема јела са жара:

Грађанско васпитање:

Верска настава: