Координатор практичне наставе, вежби и блокова je Љупко Кучук
Распоред смена
Смене се мењају недељно, почев од 1.9.2020. када је непарна смена по распореду пре подне, а парна смена после подне.
Дневни распоред часовa наставних и ваннаставних активности према наставницима и одељењима налази се у прилогу овог документа.
Дежурства наставника ће се реализовати према распореду који ће бити истакнут на огласној табли и у улазном холу.
Подела одељења по сменама:
Непарна смена: 1-1, 1-2, 1-4, 1-5, 1-6, 1-10, 1-11, 3-1, 3-3, 3-4, 3-5.
Парна смена: 2-1, 2-3, 2-4, 2-5, 2-10, 2-11, 3-10, 3-11, 4-1, 4-2, 4-4 и 4-5.