Према Правилнику о календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2020/2021.годину, обавезни облици образовно-васпитног рада у средњој стручној школи треба да буду заступљени:

  • У 1. и 2. разреду трогодишњег и 1, 2. и 3. разреду четворогодишњег образовања у 37 петодневних наставних седмица, односно 185 наставних дана;
  • У 3. разреду трогодишњег и 4. Разреду четворогодишњег образовања у 34 петодневне наставне седмице, односно 170 наставних дана.

Овим календаром Школа равномерно распоређује дане у седмици тако да сваки дан буде заступљен 37, односно 34 пута.

Прво полугодиште почиње у уторак, 1. септембра 2020. године, а завршава се у петак, 29.јануара 2021. године.

Друго полугодиште почиње у среду, 17. фебруара 2021. године, а завршава се у петак, 18. јуна 2021. године.

Друго полугодиштe за ученике трећег разреда трогодишњег и четвртог разреда четворогодишњег образовања се завршава  у петак, 28. маја 2021. године.

Друго полугодиште за ученике првог и другог разреда, односно првог, другог и трећег разреда четворогодишњег образовања стручних школа, за које је наставним планом и програмом прописана реализација професионалне праксе према индивидуалномплану реализације ове праксе за сваког ученика, завршава се најкасније у петак, 6. августа 2021. године.

У току школске године ученици имају зимски, пролећни и летњи распуст.

Зимски распуст има два дела – први део почиње у четвртак, 31. децембра 2020.

године, завршава се у петак, 8. јануара 2021. године, а други део почиње у понедељак, 1. фебруара 2021. године, а завршава се у петак, 12. фебруара 2021. године.

Пролећни распуст почиње у петак, 30. априла 2021. године, а завршава се у уторак, 4. маја 2021. године.

Летњи распуст почиње у понедељак 21. јуна 2021. године, а завршава се у понедељак, 31. августа 2021. године.

Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату празнује се 21. октобра 2020. године, Свети Сава 27. јануара 2021. године, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату 22. априла 2021. године, Дан победе 9. маја 2021. године, Видовдан 28. јуна 2021. године

Свети Сава и Видовдан се празнују радно, без одржавања наставе, а Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату и Дан победе су наставни дани, изузев кад падају у недељу.

Недеља, 8. новембар 2020. године обележава се као Дан просветних радника.

У школи се празнују државни и верски празници, у складу са Законом о државним и другим празницима у Републици Србији.

У школи се празнује радно Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, Свети Сава – Дан духовности, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату, Дан победе и Видовдан – спомен на Kосовску битку.

Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату празнује се 21. октобра 2020. године, Свети Сава 27. јануара 2021. године,Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату 22. априла 2021. године, Дан победе 9. маја 2021. године и Видовдан 28. јуна 2021. године.

Свети Сава и Видовдан се празнују радно, без одржавања наставе, а Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату и Дан победе су наставни дани, изузев кад падају у недељу.

Петак, 8. новембар 2020. године обележава се као Дан просветних радника.

Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу, односно дане раде у дане следећих верских празника, и то:

1) православци – на први дан крсне славе;

2) припадници исламске заједнице ‒ 27. јула 2021. године, на први дан Курбанског бајрама и 13. маја 2021. године, на први дан Рамазанског бајрама;

3) припадници јеврејске заједнице – 28. септембра 2020. године, на први дан Јом Кипура;

4) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Грегоријанском календару – 25. децембра 2020. године, на први дан Божића;

5) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Јулијанском календару – 7. јануара 2021. године, на први дан Божића;

6) припадници верских заједница које обележавају Ускрс по Грегоријанском календару – 4. априла 2021. године и Јулијанском календару – 2. маја 2021. године.

 

У циљу усклађивања броја дана у оквиру петодневне седмице са Правилником о календару образовно-васпитног рада средњих школа у школској 2020/2021, настава ће се у четвртак, 1.октобра, реализовати по распореду за понедељак.

 

Први квартал се завршава 14.новембра 2020. Седнице одељењских већа ће се одржати од 16 до 18.новембра 2020., а седница Наставничког већа 19 новембра 2020.

Одељењска већа за крај првог полугодишта ће се одржати 1, 2 и 3. фебруара, а седница Наставничког већа 4. фебруара 2021.

Крај трећег квартала је у суботу, 17. април. Седнице одељењских већа ће се одржати 19 и 20.априла, а седница Наставничког већа ће се одржати у среду, 21. априла.

Дан школе се обележава у уторак, 23.марта 2021.

Одељењска већа за ученике завршних разреда ће се одржати 1.јуна.

Одељењска већа за ученике незавршних одељења ће се одржати 21. Јуна, а седница Наставничког већа у среду, 23.јуна 2021.

Разредни испити за завршна одељења одржаће се у првој недељи јуна, а матурски и завршни испити у другој недељи јуна.

Поправни јунски испитни рок одржаће се у четвртој недељи јуна, а августовски разредни и поправни испити у трећој недељи августа.

Матурски и завршни испити у августу ће се одржати у четвртој недељи.

Припремна настава за матурске и завршне испите ће се реализовати прве две недеље јуна.

Разредни испити за незавршна одељења ће се одржати у четвртој недељи јуна и у трећој недељи августа.

Поправни испити биће одржани у четвртој недељи августа. Припремна настава биће реализована у трећој недељи јуна и другој недељи августа.

Припремно-консултативна настава за ванредне ученике ће се у првом полугодишту реализовати од 1.септембра 2020. до 29. јануара 2021, а у другом полугодишту  од 17. фебруара до 18. Јуна 2021.