По завршетку образовања бићете способни да:

 1. Производите, пакујете и складиштите прехрамбене производе;
 2. Вршите контролу квалитета технолошког процеса, основ­них и помоћних сировина, готових производа и ам­балаже, у погону прехрамбене и биотехнолошке производње и лабораторији;

 

preh-teh-1024x678

Упознаћете

 1. Технологију кондиторских производа;
 2. Технологију млинарства;
 3. Технологију сточне хране;
 4. Кварење и конзервисање.
 5. Технологију слада и пива;
 6. Технологију прераде воћа и поврћа;
 7. Технологију меса и технологију млека;
 8. Индустријску производњу готове хране.
preh-teh2

Наставак школовања

 1. Наши прехрамбени техничари најчешће настављају школовање на Пољопривредном факултету Универзитета у Београду, на одсецима за технологије производа биљног или анималног порекла.
 2. Образовни профил је одлична основа за наставак школовања за санитарног или еколошког инжeњера;
 3. Све је већа потражња за запошљавањем овог профила у  прехрамбеној индустрији;
college-1024x382

Способности:

 1. примену теоријских знања у практичном контексту;
 2. ефикасан рад у тиму и групним ситуацијама;
 3. преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери;
 4. благовремено реаговање на промене у радној средини;
 5. препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу;
 6. примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада;
 7. примену мера заштите животне средине у процесу рада;
 8. употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу.

 

knowl-1024x768

Сазнајте детаљније о овом профилу кроз табелу очекиваних исхода образовања

Ако мислите да је овај образовни профил баш за Вас, погледајте више информација о томе како се можете уписати на страници УПИС.