СЕКЦИЈА ЕТНО ПЕВАЊА

Секција етно певања намењена је свим љубитељима изворне традиционалне музике и свима који желе да очувају музичку традицију и културу своје земље. Не само да интересовање за етно музику постоји, већ је њена примена у савременој музици све затупљенија.
Јела Кузмановић, васпитач и координатор ове секције, подстиче ученике на очување традиције кроз оживљавање заборављених или старих изворних песама. Истовремено, ученици кроз низ радионица и вежби усавршавају своје вокалне способности, удружују своје таленте, превазилазе трему јавног наступа, показујући лепоту и вредност њиховог рада на такмичењима у овиру културно-уметничког стваралаштва на Домијади. Нит која спаја прошлост и садашњост постаје нераскидива!