КОШАРКАШКА СЕКЦИЈА

При избору слободних активности, ученицима је на располагању и кошаркашка секција коју низ година води васпитач Драган Кљајић.

Програм рада се реализује током целе школске године у виду тренинга рекреативног карактера у дворишту Дома или у фискултурној сали Пољопривредне школе ПК „Београд”.

Ученици усвајају и усавршавају елементе кошаркашке технике игром на два коша и увежбавањем тактике напада и одбране. Примену наученог представљају током домског турнира у кошарци и у овиру наступа на регионалном такмичењу.