КУЛТУРОЛОШКА СЕКЦИЈА

Кроз културолошку секцију ученици стичу искуства вредновања и разумевања културних дешавања. Секција омогућава да чланови на занимљив и непосредан начин развију своју креативност, музикалност, да знају да направе разлику између уметности и кича и подстиче добро расположење.
У оквиру секције организују се одласци у позориште, биоскоп, разне манифестације као што је „Ноћ музеја“, концерти, књижевне вечери, изложбе и сл.
Наш циљ, такође је, и стварање позитивне климе за све облике уметничког стваралаштва. Секција негује вештине израде уникатних декоративних и употребних предмета. Ови радови ученика красе просторије Дома, а током Домијаде се излажу на заједничким изложбама.
Координатор секције у Дому је васпитач Биљана Милић Перић.