ЛИТЕРАРНА СЕКЦИЈА

Свим ученицима Дома пољопривредне школе ПК „Београд“ заинтересованим за креативно писање и читање, критичко мишљење и уопште за књижевност, на располагању је учешће у раду литерарне секције.
Циљ секције је да окупи ученике који лепо пишу и који воле да читају, помогне им да свој таленат оплемене и усаврше стичући одређена теоријска и практична знања о вештини писања и читања, усвајајући правописне норме и стилски обликујући написано или речено.
Кроз континуирани рад, примењујући стечена знања и усвојене вештине, ученици стварају прозна или поетска дела, која потом заједнички анализирају и вреднују у намери да буду што боља, а ученици охрабре за учешће на многим литерарним конкурсима, домским манифестацијама и такмичењима.
Литерарна секција организује током године књижевне вечери где њени чланови презентују своје литерарне радове, интересантна књижевна дела, одређене епохе или писце који су оставили трага у књижевности, подстичући и друге ученике на дискусију, културу читања и лепоту писане речи. Истовремено, рад литерарне секције бива прожет и допуњен радом ликовне или музичке секције.
Њени чланови су победници на многим Домијадама, а успехе остварују и на многим литерарним конкурсима.
Координатор литерарне секције је васпитач Лана Тодоровић Симић.