Модеран плес

У Дому у оквиру ваннаставних активности многе ученице се опредељују за секцију модерног плеса у координацији васпитача Јеле Кузмановић. На тај начин лепо и корисно испуњавају своје слободно време.
Уз присуство професионалног спољњег срадника, ученици стичу и развијају вештину и гипкост покрета у складу са датим ритмом и темпом. Истовремено поспешују моторику, концентацију и физичку кондицију.
Музика и плес постају покретачи позитивне енергије која нарочито долази до изражаја при тимском наступу наше плесне групе на Домијади и домским прославама.