ПЧЕЛАРСКА СЕКЦИЈА

У нашем Дому последњих неколико година постоји и пажњу ученика привлачи пчеларска секција, којом успешно руководи васпитач Ненад Филиповић.

Заинтересованој групи ученика омогућено је бесплатно стицање теоријског и практичног знања из ове области. Кроз радионице ученици усвајају одређена знања из тематских јединица: биолошких особина пчелињег друштва, анатомије медоносне пчеле, грађе пчелињег гнезда, поделе рада у пчелињем друштву, кошнице, опреме, прибора и репроматеријала у пчеларству, припреме пчелињег друштва за презимљавање, пролећног развоја пчелињег друштва, технологије добијања и употребе меда, сеобе и болести пчела, пчелиње паше и медоносног биља.

Практични део реализује се на домском пчелињаку удаљеном километар од Дома. Том приликом, ученици уз надзор стручног лица и под пуном заштитном опремом, прегледају, прихрањују и припремају пчелиње друштво за зиму.

Велику подршку и сарадњу у савладавању овог лепог и корисног занимања пчеларска секција Дома остварује са Друштвом пчелара Београд, захваљујући којима ученици нашег Дома могу да стекну и сертификат за пчелара.