Шаховска секција Дома

Шаховска секција у Дому окупља све заинтересоване за ову древну игру на 64 поља, који желе да овладају законитостима и принципима шаховске игре.
Циљ шаховске секције је подстицање младих за шаховску игру, јер шах повећава способности памћења и концентрације. Кроз игру се развијају креативност, стратегијско управљање, интуиција и способност планирања и предвиђања. Кроз шах се развија вештина решавања проблема, али и конструктивно коришћење слободног времена.
Никад није касно научити играти шах!
Координатор секције у Дому је васпитач Биљана Милић Перић.