СЕКЦИЈА ЗА ПРЕДУЗЕТНИШТВО

Секција за предузетништво окупља ученике у циљу њиховог оснаживања подизањем компетенција из области социјалних и животних вештина што треба да им омогући да развију потребна знања и вештине за покретање сопственог бизниса и лакше укључивање на пословно тржиште.
Секција у сарадњи са Центром за развој каријере школе промовише активно учешће младих у свим аспектима друштвеног живота, промовише улогу младих у животу локалне заједнице што као крајњи циљ треба да обезбеди остваривање права на једнаке шансе свих младих у друштву, а посебно младих који живе у руралним срединама.
Активности секције су радионичарског типа, ученици пролазе кроз различите активности као што су: аплицирање на конкурсима за младе, оснивање ученичких компанија, повезивање са пословним светом и удружењима грађана, посете привредним манифестацијама, излагање на сајмовима, вршњачком едукацијом, организовање разних догађаја и сл.
Последњих година ова секција је остварила многе успехе и признања на различитим такмичењима и манифестацијама и све више ученика је заинтересовано за учешће у њеном раду. Координатор секције за предузетништво у Дому је васпитач Биљана Милић Перић.