Slobodno Vreme

Vaspitni rad u Domu predstavlja osnovnu delatnost i odvija se u dnevnim, periodičnim i prigodnim aktivnostima, kroz individualni rad sa učenicima, rad u parovima, rad sa malom grupom učenika, masovne aktivnosti i aktivnosti u slobodnom vremenu.

Vaspitna delatnost Doma je organizovana tako što je jedan vaspitač dežuran u smeni, a ostali vaspitači rade na realizaciji programa vaspitnog rada. Dežurstvo vaspitača je organizovano od 7 do 22 časova (15 sati dnevno) radnim danima i vikendom. Radno vreme vaspitača je organizovano na način da svaki vaspitač ima 30 sati neposrednog vaspitnog rada sa učenicima nedeljno. Raspored rada vaspitača se usklađuje sa smenskim pohađanjem nastave učenika njihovih vaspitnih grupa.

U OKVIRU VASPITNOG RADA IZUZETNO NAM JE VAŽNA ADEKVATNA ORGANIZACIJA SLOBODNOG VREMENA UČENIKA…Nastojimo da kroz interesne grupe i sekcije zadovoljimo sva
interesovanja stanara Doma – TRENUTNO KROZ navedene SEKCIJE:

FOLKLOR

 

DRAMSKA SEKCIJA

 

TIMSKI SPORTOVI (košarka, odbojka, fudbal…)

MODERNI PLES

 

RECITATORSKO-LITERARNA

 

INDIVIDUALNI SPORTOVI
(plivanje, šah, streljaštvo…)

BORILAČKE VEŠTINE

 

ETNO PEVANJE

 

STONI TENIS