Васпитни рад у Дому представља основну делатност и одвија се у дневним, периодичним и пригодним активностима, кроз индивидуални рад са ученицима, рад у паровима, рад са малом групом ученика, масовне активности и активности у слободном времену.

Васпитна делатност Дома је организована тако што је један васпитач дежуран у смени, а остали васпитачи раде на реализацији програма васпитног рада. Дежурство васпитача је организовано од 7 до 22 часова (15 сати дневно) радним данима и викендом. Радно време васпитача је организовано на начин да сваки васпитач има 30 сати непосредног васпитног рада са ученицима недељно. Распоред рада васпитача се усклађује са сменским похађањем наставе ученика њихових васпитних група.

У ОКВИРУ ВАСПИТНОГ РАДА ИЗУЗЕТНО НАМ ЈЕ ВАЖНА АДЕКВАТНА ОРГАНИЗАЦИЈА СЛОБОДНОГ ВРЕМЕНА УЧЕНИКА…Настојимо да кроз интересне групе и секције задовољимо сва
интересовања станара Дома – ТРЕНУТНО КРОЗ наведене СЕКЦИЈЕ.

Фото галерија:

 

Фотографије са излета:

Одласци у биоскопе, позоришта, музеје, сајмове:

Тематске вечери у Дому: