Право на смештај и исхрану у установама ученичког стандарда – дому ученика, ученичком центру и дому у школи са домом (у даљем тексту: дом ученика) имају ученици средњих школа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који су први пут уписани у одређени разред у текућој школској години, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије и чије пребивалиште није у седишту школе коју похађају.

Право на смештај и исхрану у дому ученика могу да остваре и ученици који имају држављанство државе у региону, под условима из става 1. овог правилника, осим услова који се односи на држављанство Републике Србије.

Редослед кандидата за пријем у дом ученика утврђује се на основу:

1) успеха оствареног у претходном школовању, и то:

– општег успеха од 5. до 8. разреда основне школе – за ученике 1. разреда средње школе, односно општег успеха из претходно завршеног разреда средње школе – за ученике осталих разреда средње школе,

– резултата постигнутих на такмичењима ученика 8. разреда основне школе – за ученике 1. разреда средње школе, односно резултата постигнутих на такмичењима ученика из претходно завршеног разреда средње школе – за ученике осталих разреда средње школе,

– владања ученика у дому ученика у претходној школској години – похвале и награде педагошког већа дома ученика, односно васпитно-дисциплинске мере – осим за ученике И разреда средње школе,

2) социјално-економског статуса породице.

Путем следећих линкова можете преузети сва потребна документа за упис у дом:

Понуда

Дом ученика остварује васпитни рад и обезбеђује смештај и исхрану за 125 ученика који нису из Београда, а редовни су ученици неке од београдских средњих школа. Посебно богатство наше установе представља чињеница да у Дому живи стотинак ученика других школа (највише Средње железничке школе, Средње техничке ПТТ школе, медицинских, Грађевинске, Геодетске…).

Васпитни рад, учење, слободне активности и исхрана ученика организовани су на начин да је обезбеђена присна, топла кућна атмосфера која је својствена месту које се назива ДОМ.

За све информације о начину да се оствари смештај у Дом – информишите се овде...

Окружење, превоз

 

Дом ученика се налази у мирном делу града, на самом уласку у Падинску Скелу. Линијом 101 градског саобраћаја је, преко Омладинског стадиона и Богословије, добро повезан са осталим деловима града а нарочито са матичном школом, Средњом железничком школом и Средњом техничком ПТТ школом. Директном везом са Омладинског стадиона се стиже до Грађевинске техничке школе, Медицинске школе Звездара, Зуботехничке школе и других.

Изградњом моста Михајло Пупин (Земун-Борча) смањене су јутарње гужве и растерећен правац којим наши ученици путују до школе. Поред тога, поменутим мостом је остварена брза и директна веза према земунским и новобеоградским школама тако да наредних година очекујемо већи број ученика који похађају школе са овог подручја.

До Дома ученика ћете из правца Палилуле најбрже доћи преко Панчевачког моста Зрењанинским путем. После комплекса ПКБ коорпорације, скреће се са Зрењанинског пута лево у Падинску Скелу, одмах се лево скреце у улицу и опет лево улази се кроз капију Дома. Овај пут се аутомобилом прелази за 15-так а јавним превозом за мање од 30 минута.