Vaspitni Rad

Organizacija vaspitnog rada realizuje se u okviru tri programska područja:

 • Učenje i razvijanje lične kompetentnosti učenika
 • Razvijanje ličnosti i socijalnog saznanja učenika
 • Problematika slobodnog vremena.

Vaspitni rad je osnovna delatnost u Domu učenika. Planiranje i programiranje vaspitnog rada sa učenicima ima nekoliko etapa u konkretizaciji vaspitnog procesa: poboljšanje školske uspešnosti učenika, razvijanje ličnosti i socijalnog saznanja, planiranje slobodnog vremena, rad Učeničkog parlamenta, saradnja sa roditeljima, drugim ustanovama i organizacijama

Neposredni vaspitni rad sa učenicima, ostvaruju vaspitači koji svojim stručnim znanjem i radom osiguravaju ostvarivanje programa vaspitnog rada, uvažavajući, pre svega, potrebe učenika. U tom cilju, učenici su podeljeni u pet vaspitnih grupa. Dominantni oblici rada u Domu su individualni rad, rad u parovima, rad u malim grupama i rad sa vaspitnom grupom kao celinom. U zavisnosti od oblika rada, koriste se različite metode rada: metode razgovora, uveravanja, podsticanja, sprečavanja, različite diskusione metode, itd.

Vaspitni rad u Domu je organizovan kroz rad šest vaspitnih grupa. Realizuje se kroz:

 • Vaspitni rad sa učenicima u oblasti učenja,
 • Vaspitni rad sa učenicima u oblasti razvijanja ličnosti i socijalnog saznanja i
 • Vaspitni rad sa učenicima u oblasti slobodnog vremena.

Slobodno vreme učenika u Domu popunjeno je organizovanim radom kroz rad kulturno-zabavnih  i sportskih sekcija. Sekcije se svake godine organizuju u skladu sa interesovanjima učenika i prostornim i drugim mogućnostima.

 • Folklorna sekcija
 • Sekcija modernog plesa
 • Dramska sekcija
 • Literarna i recitatorska sekcija
 • Etno pevanje
 • Košarka
 • Borilačke veštine
 • Šahovska sekcija
 • Odbojka
 • Plivanje
 • Mali fudbal
 • Stoni tenis
 • Sekcija streljaštva

PEDAGOG DOMA UČENIKA

Dragana Benović biće neko sa kim ćete (bilo da ste roditelj ili korisnik usluga Doma) svakako imati potrebu da porazgovarate… Problemi separacije od kuće/porodice kombinovani sa brojnim problemima adolescencije umeju da budu prilično teški ali je mnogo lakše kada imate sa kime da ih podelite i, možda, zajedno dođete do rešenja… Osim toga, kao pedagog aktivno učestvuje u organizaciji i realizaciji svih aspekata vaspitnog rada u Domu učenika a neke od korisnih materijala i/ili informacije o slobodnom vremenu učenika pogledajte klikom na linkove (dole).