Конкурс за пријем ученика у дом за школску 2024/2025.годину!

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ЗА ПРИЈАВУ НА КОНКУРС ЗА СМЕШТАЈ И ИСХРАНУ У ДОМУ УЧЕНИКА

Кандидат приликом пријављивања, уз пријаву на конкурс, подноси установи следећу конкурсну документацију (оригинална документа или оверене фотокопије):

1.Јавне исправе о завршеној основној школи

За ученике I разреда:

-сведочанства о завршеним разредима од V до VIII

-уверење о обављеном завршном испиту

– потврда о упису у средњу школу

За ученике II, III и IV разреда:

– сведочанство о завршеном претходном разреду средње школе

2. Уверење о приходима по члану породице

Образац о просечном приходу по члану породице за период  од 01.01-31.03 издаје се у општини у месту пребивалишта родитеља/старатеља.

3. Диплому и друге награде са учешћа на такмичењима ученика

која се налазе у календару такмичења ученика (у организацији Министарства просвете) у претходно завршеном разреду.

Ученик приликом усељења у установу доставља

1.Лекарско уверење о општем здравственом стању, са назнаком да је ученик психо – физички способан за самосталан боравак у установама колективног смештаја (не старије од 15 дана).

2.Извод из матичне књиге рођених

*Пријаве кандидата и достављање конкурсне документације могу се извршити у следећим роковима:

I расподела – од 1. до 12. јула 2024. године

За преостала слободна места – од 26. до 28. августа 2024. године

За осетљиве друштвене групе, за оне који нису добили смештај у првој расподели- од 26. до 28. августа 2024. године

*Пријаву на конкурс попуњава родитељ/старатељ лично у Дому ученика, који се налази на адреси Панчевачки пут бр. 39, док се остала конкурсна документација може доставити и поштом, на горе наведену адресу и у горе наведеним роковима.