Пољопривредна школа са домом ученика ПК „Београд“

је образовно-васпитна установа у којој се стиче средње стручно образовање из подручја пољопривреде, производње и прераде хране. Основани смо 1965. године и данас верификовани је за школовање четвророгодишњих образовних профила: Пољопривредни техничар , Техничар хортикултуре , Прехрамбени техничар , и трогодишњих Цвећар-вртлар , Месар и Пекар .
Школа се налази у Београду и има повољне локацијске услове који је дефинишу као урбану образовну установу са капацитетима за квалитетно стручно образовање. У саставу је и дом ученика па је Школа доступна ученицима из целе Србије и има посебан значај на државном нивоу.
Данас Школа има око 600 ученика у 23 одељења, око 100 ванредних ученика и 125 ученика у ученичком дому. На организацији и реализацији активности установе је ангажовано око стотину запослених.
Школа има дугу, богату образовну и културну традицију. Чести су примери да неколико генерација исте породице завршава нашу школу. За позитивне промене у школи заинтересована је већина запослених, ученици, родитељи и локална заједница.

 

МИСИЈА:

Наставити у правцу модернизације, популаризације, развоја и постављања Школе на место које (обзиром на, до сада најчешће декларативну, подршку коју државне структуре пружају развоју пољопривреде). Ако је пољопривреда једна од кључних области у којима можемо бити конкурентни замљама региона и Европе – морамо је учинити модерном, економичном, и успешном… Ту модернизацију могу изнети само школовани, добро обучени, функционалним знањем богати кадрови.

ЦИЉ:

Наш циљ је да унапредимо наставу и учење на начин да сваком ученику створимо окружење и подстицајну атмосферу за стицање примењивих знања и да код ученика утемељимо животне вештине према свету рада и/или ка наставку образовања.

ВИЗИЈА:

Модерна, градска, средња стручна школа чије ће име бити синоним за: Школу која пружа адекватну подршку ученицима и њиховим родитељима, ствара добру полазну основу за запослење (трећи степен стручности) или за наставак школовања (трећи, четврти и пети степен стручности), развија и негује другарство и разумевање међу ученицима и задовољава потребе привреде и (локалне и шире) заједнице.

Обратите нам се: