ISTORIJAT

 

Dom je osnovan 1965. godine odlukom Poljoprivrednog kombinata “Beograd”.  Kombinat je školu i dom osnovao za svoje potrebe kako bi obezbedio odgovarajući kadar. Kako je većina učenika Škole stalno bila nastanjena van teritorije Beograda, javila se potreba za obezbeđivanjem smeštaja i ishrane. U početku su i Dom i Škola radili u sadašnjoj zgradi Doma, u neposrednoj blizini PK “Beograd” kombinata, a kasnije se Škola preselila na sadašnju lokaciju u Krnjači.

U dugom nizu godina kroz Dom je prošlo više hiljada učenika. Ovde su odrastali, sazrevali, učili školu života, prvi put se zaljubili, stekli priljatelje za ceo život. Naši bivši učenici često kažu da su najbolje godine života proveli u Domu i da ga zauvek smatraju svojom drugom kućom.

 

Industrijsko naselje 37, Padinska Skela, Beograd
+381  011/8871-858       Fax: 011/8872-391

dompkb@vektor.net