Дом ученика

Историјат

Дом је основан 1965. године одлуком Пољопривредног комбината “Београд”.  Комбинат је школу и дом основао за своје потребе како би обезбедио одговарајући кадар. Како је већина ученика Школе стално била настањена ван територије Београда, јавила се потреба за обезбеђивањем смештаја и исхране. У почетку су и Дом и Школа радили у садашњој згради Дома, у непосредној близини ПК “Београд” комбината, а касније се Школа преселила на садашњу локацију у Крњачи.

У дугом низу година кроз Дом је прошло више хиљада ученика. Овде су одрастали, сазревали, учили школу живота, први пут се заљубили, стекли приљатеље за цео живот. Наши бивши ученици често кажу да су најбоље године живота провели у Дому и да га заувек сматрају својом другом кућом.

После готово пола века пресељен је и ученички дом. Изграђен је нови објекат и ученички дом при Пољопривредној школи ПК“ Београд“ је свечано је отворен 28.08.2023. године.

Упис

Смештај

Право на смештај и исхрану у установама ученичког стандарда – дому ученика, ученичком центру и дому у школи са домом (у даљем тексту: дом ученика) имају ученици средњих школа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе. Такође и ученици који су први пут уписани у одређени разред у текућој школској години, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије и чије пребивалиште није у седишту школе коју похађају.

Право на смештај и исхрану у дому ученика могу да остваре и ученици који имају држављанство државе у региону, под условима из става 1. овог правилника, осим услова који се односи на држављанство Републике Србије.

Редослед кандидата за пријем у дом ученика утврђује се на основу:

1) успеха оствареног у претходном школовању, и то:

– општег успеха од 5. до 8. разреда основне школе – за ученике И разреда средње школе, односно општег успеха из претходно завршеног разреда средње школе – за ученике осталих разреда средње школе,

– резултата постигнутих на такмичењима ученика 8. разреда основне школе – за ученике 1. разреда средње школе, односно резултата постигнутих на такмичењима ученика из претходно завршеног разреда средње школе – за ученике осталих разреда средње школе,

– владања ученика у дому ученика у претходној школској години – похвале и награде педагошког већа дома ученика, односно васпитно-дисциплинске мере – осим за ученике 1. разреда средње школе,

2) социјално-економског статуса породице.

Понуда

Дом Пољопривредне школе ПК “Београд” има највишу категорију у области ученичког стандарда и прилагођен је потребама ученика са посебним потребама.

Налази се у једној згради укупне површине 3400 квадратних метара и има приземље и два спрата.

Васпитни рад, учење, слободне активности и исхрана ученика организовани су на начин да је обезбеђена присна, топла кућна атмосфера која је својствена месту које се назива ДОМ.

Смештај

Дом располаже смештајним капацитетом од 45 соба, од којих је 33 трокреветно, 9 двокреветно и три собе су једнокреветне. Три собе од укупног капацитета прилагођене су особама са инвалидитетом. Свака соба је модерно опремљена са удобним креветима и простором за одлагање личних ствари.

У приземљу Дома налази се ТВ сала, трпезарија и  свечана сала и сала за секције.

На првом спрату налазе се канцеларије управе, педагога и васпитача, конференцијска сала, као и ученичке собе за девојчице.

На другом спрату налази се библиотека, читаоница, дигитална учионица и ученичке собе за дечаке.

Ученичка соба
Ученичка соба
Ходник
Конференцијска сала
Дигитална учионица
Читаоница
Ученички клуб
Трпезарија
Previous
Next

Исхрана у дому

У Дому се поклања пуна пажња квалитету исхране ученика. Јеловник је усклађен са нормативима исхране ученика и студената у установама ученичког и студентског стандарда, а кухиња је опремљена савременим машинама за рад.
Са Заводом за заштиту здравља је постигнут договор о перманентној контроли хране и намирница које се користе у исхрани ученика, као и санитарно-хигијенског стања у кухињи.

Прописи и образци

Васпитни рад

Педагог дома ученика

Васпитни рад је основна делатност у Дому ученика. Планирање и програмирање васпитног рада са ученицима има неколико етапа у конкретизацији васпитног процеса: побољшање школске успешности ученика, развијање личности и социјалног сазнања, планирање слободног времена, рад Ученичког парламента, сарадња са родитељима, другим установама и организацијама

Непосредни васпитни рад са ученицима, остварују васпитачи који својим стручним знањем и радом осигуравају остваривање програма васпитног рада, уважавајући, пре свега, потребе ученика. У том циљу, ученици су подељени у седам васпитних група. Доминантни облици рада у Дому су индивидуални рад, рад у паровима, рад у малим групама и рад са васпитном групом као целином. У зависности од облика рада, користе се различите методе рада: методе разговора, уверавања, подстицања, спречавања, различите дискусионе методе, итд.

Васпитни рад у Дому реализује се кроз рад седам васпитних група:

  • Васпитни рад са ученицима у области учења,
  • Васпитни рад са ученицима у области развијања личности и социјалног сазнања
  • Васпитни рад са ученицима у области слободног времена.
prijatelji

Слободно време

Васпитни рад у Дому представља основну делатност и одвија се у дневним, периодичним и пригодним активностима, кроз индивидуални рад са ученицима, рад у паровима, рад са малом групом ученика, масовне активности и активности у слободном времену.
Васпитна делатност Дома је организована тако што је један васпитач дежуран у смени, а остали васпитачи раде на реализацији програма васпитног рада. Дежурство васпитача је организовано 24 сата.  Радно време васпитача је организовано на начин да сваки васпитач има 30 сати непосредног васпитног рада са ученицима недељно. Распоред рада васпитача се усклађује са сменским похађањем наставе ученика њихових васпитних група.

Секције

Драмско-рецитаторска секција Дома окупља све заинтересоване ученике од првог до четвртог разреда средње школе које интересује сценска уметност и леп говор. Многи сазнање да воле да глуме и рецитују стекну тек кад постану чланови ове секције.
План рада осмишљен је кроз интерактивне, радионичарске активности, вежбе дикције, интонације, говора, опуштања, покрета, концентрације, меморије и импровизације које ученике постепено припремају и мотивишу за рад на конкретној представи или поетском приказу који ће изводити пред публиком у оквиру такмичења драмског и поетског стваралаштва; позоришних фетивала; прослава…

Секција етно певања намењена је свим љубитељима изворне традиционалне музике и свима који желе да очувају музичку традицију и културу своје земље. Не само да интересовање за етно музику постоји, већ је њена примена у савременој музици све затупљенија.
Јела Кузмановић, васпитач и координатор ове секције, подстиче ученике на очување традиције кроз оживљавање заборављених или старих изворних песама. Истовремено, ученици кроз низ радионица и вежби усавршавају своје вокалне способности, удружују своје таленте, превазилазе трему јавног наступа, показујући лепоту и вредност њиховог рада на такмичењима у овиру културно-уметничког стваралаштва на Домијади. Нит која спаја прошлост и садашњост постаје нераскидива!

Кроз културолошку секцију ученици стичу искуства вредновања и разумевања културних дешавања. Секција омогућава да чланови на занимљив и непосредан начин развију своју креативност, музикалност, да знају да направе разлику између уметности и кича и подстиче добро расположење.
У оквиру секције организују се одласци у позориште, биоскоп, разне манифестације као што је „Ноћ музеја“, концерти, књижевне вечери, изложбе и сл.
Наш циљ, такође је, и стварање позитивне климе за све облике уметничког стваралаштва. Секција негује вештине израде уникатних декоративних и употребних предмета. Ови радови ученика красе просторије Дома, а током Домијаде се излажу на заједничким изложбама.
Координатор секције у Дому је васпитач Биљана Милић Перић.

При избору слободних активности, ученицима је на располагању и кошаркашка секција коју низ година води васпитач Драган Кљајић.

Програм рада се реализује током целе школске године у виду тренинга рекреативног карактера у дворишту Дома или у фискултурној сали Пољопривредне школе ПК „Београд”.

Ученици усвајају и усавршавају елементе кошаркашке технике игром на два коша и увежбавањем тактике напада и одбране. Примену наученог представљају током домског турнира у кошарци и у овиру наступа на регионалном такмичењу.

О условима пријављивања/учешћа, терминима састајања и програму рада информишите се код васпитача који воде секцију.