УПИС У ДОМ

Право на смештај и исхрану у установама ученичког стандарда – дому ученика, ученичком центру и дому у школи са домом (у даљем тексту: дом ученика) имају ученици средњих школа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који су први пут уписани у одређени разред у текућој школској години, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије и чије пребивалиште није у седишту школе коју похађају.

Право на смештај и исхрану у дому ученика могу да остваре и ученици који имају држављанство државе у региону, под условима из става 1. овог правилника, осим услова који се односи на држављанство Републике Србије.

Редослед кандидата за пријем у дом ученика утврђује се на основу:

1) успеха оствареног у претходном школовању, и то:

– општег успеха од 5. до 8. разреда основне школе – за ученике 1. разреда средње школе, односно општег успеха из претходно завршеног разреда средње школе – за ученике осталих разреда средње школе,

– резултата постигнутих на такмичењима ученика 8. разреда основне школе – за ученике 1. разреда средње школе, односно резултата постигнутих на такмичењима ученика из претходно завршеног разреда средње школе – за ученике осталих разреда средње школе,

– владања ученика у дому ученика у претходној школској години – похвале и награде педагошког већа дома ученика, односно васпитно-дисциплинске мере – осим за ученике И разреда средње школе,

2) социјално-економског статуса породице.

Путем следећих линкова можете преузети сва потребна документа за упис у дом:

Дом ученика

остварује васпитни рад и обезбеђује смештај и исхрану за 125 ученика који нису из Београда, а редовни су ученици неке од београдских средњих школа. Посебно богатство наше установе представља чињеница да у Дому живи стотинак ученика других школа (највише Средње железничке школе, Средње техничке ПТТ школе, медицинских, Грађевинске, Геодетске…).

Васпитни рад, учење, слободне активности и исхрана ученика организовани су на начин да је обезбеђена присна, топла кућна атмосфера која је својствена месту које се назива ДОМ.

shaking-hands-2499612_1280

Окружење

Дом ученика се налази у мирном делу града, на самом уласку у Падинску Скелу. Линијом 101 градског саобраћаја је, преко Омладинског стадиона и Богословије, добро повезан са осталим деловима града а нарочито са матичном школом, Средњом железничком школом и Средњом техничком ПТТ школом. Директном везом са Омладинског стадиона се стиже до Грађевинске техничке школе, Медицинске школе Звездара, Зуботехничке школе и других.

polj-tehn-1-1024x703

Превоз

о Дома ученика ћете из правца Палилуле најбрже доћи преко Панчевачког моста Зрењанинским путем. После комплекса ПКБ коорпорације, скреће се са Зрењанинског пута лево у Падинску Скелу, одмах се лево скреце у улицу и опет лево улази се кроз капију Дома. Овај пут се аутомобилом прелази за 15-так а јавним превозом за мање од 30 минута.

agriculture-10-1467946-scaled

Смештај ученика

Дом ученика се налази у мирном делу града, на самом уласку у Падинску Скелу. Линијом 101 градског саобраћаја је преко Омладинског стадиона и Богословије, добро повезан са осталим деловима града, а нарочито са матичном школом, Средњом железничком школом и Средњом техничком ПТТ школом. Директном везом са Омладинског стадиона се стиже до Грађевинске техничке школе, Медицинске школе Звездара, Зуботехничке школе и осталих. Изградњом моста Михајло Пупин (Земун-Борча) смањене су јутарње гужве и растерећен правац којим наши ученици путују до школе. Поред тога, поменутим мостом је остварена брза и директна веза према земунским и новобеоградским школама тако да наредних година очекујемо већи број ученика који похађају школе са овог подручја.

До Дома ученика ћете из правца Палилуле најбрже доћи преко Панчевачког моста Зрењанинским путем. После комплекса ПКБ коорпорације, скреће се са Зрењанинског пута лево у Падинску Скелу, одмах се лево скреце у улицу и опет лево се улази кроз капију Дома. Овај пут се прелази аутомобилом за 15-так минута, а градским аутобусом 101 за мање од 30 минута.

Дом има капацитет за смештај 125 ученика (91 мушког и 34 женског пола).

IMG_20200504_110359 фихед

Нутрициониста има значајну улогу у планирању и припремању исхране за ученике / станаре Дома. Настојимо да на најбољи начин спојимо преференције ученика и њихове здравствене потребе у квалитетан и креативан мени којим свакога дана нудимо јела припремљена онако како воле од намирница које су им потребне – уважавајући индивидуалне (па и верске) разлике…

СЛОБОДНО ВРЕМЕ

 

Васпитни рад у Дому представља основну делатност и одвија се у дневним, периодичним и пригодним активностима, кроз индивидуални рад са ученицима, рад у паровима, рад са малом групом ученика, масовне активности и активности у слободном времену.

Васпитна делатност Дома је организована тако што је један васпитач дежуран у смени, а остали васпитачи раде на реализацији програма васпитног рада. Дежурство васпитача је организовано од 7 до 22 часова (15 сати дневно) радним данима и викендом. Радно време васпитача је организовано на начин да сваки васпитач има 30 сати непосредног васпитног рада са ученицима недељно. Распоред рада васпитача се усклађује са сменским похађањем наставе ученика њихових васпитних група.

У ОКВИРУ ВАСПИТНОГ РАДА ИЗУЗЕТНО НАМ ЈЕ ВАЖНА АДЕКВАТНА ОРГАНИЗАЦИЈА СЛОБОДНОГ ВРЕМЕНА УЧЕНИКА…Настојимо да кроз интересне групе и секције задовољимо сва
интересовања станара Дома – ТРЕНУТНО КРОЗ наведене СЕКЦИЈЕ.

 

Фото галерија:

СЕКЦИЈЕ

О многобројним другим секцијама сазнајте више на страници секције

Драмско-рецитаторска секција Дома окупља све заинтересоване ученике од првог до четвртог разреда средње школе које интересује сценска уметност и леп говор. Многи сазнање да воле да глуме и рецитују стекну тек кад постану чланови ове секције.
План рада осмишљен је кроз интерактивне, радионичарске активности, вежбе дикције, интонације, говора, опуштања, покрета, концентрације, меморије и импровизације које ученике постепено припремају и мотивишу за рад на конкретној представи или поетском приказу који ће изводити пред публиком у оквиру такмичења драмског и поетског стваралаштва; позоришних фетивала; прослава…

Секција етно певања намењена је свим љубитељима изворне традиционалне музике и свима који желе да очувају музичку традицију и културу своје земље. Не само да интересовање за етно музику постоји, већ је њена примена у савременој музици све затупљенија.
Јела Кузмановић, васпитач и координатор ове секције, подстиче ученике на очување традиције кроз оживљавање заборављених или старих изворних песама. Истовремено, ученици кроз низ радионица и вежби усавршавају своје вокалне способности, удружују своје таленте, превазилазе трему јавног наступа, показујући лепоту и вредност њиховог рада на такмичењима у овиру културно-уметничког стваралаштва на Домијади. Нит која спаја прошлост и садашњост постаје нераскидива!

Кроз културолошку секцију ученици стичу искуства вредновања и разумевања културних дешавања. Секција омогућава да чланови на занимљив и непосредан начин развију своју креативност, музикалност, да знају да направе разлику између уметности и кича и подстиче добро расположење.
У оквиру секције организују се одласци у позориште, биоскоп, разне манифестације као што је „Ноћ музеја“, концерти, књижевне вечери, изложбе и сл.
Наш циљ, такође је, и стварање позитивне климе за све облике уметничког стваралаштва. Секција негује вештине израде уникатних декоративних и употребних предмета. Ови радови ученика красе просторије Дома, а током Домијаде се излажу на заједничким изложбама.
Координатор секције у Дому је васпитач Биљана Милић Перић.

При избору слободних активности, ученицима је на располагању и кошаркашка секција коју низ година води васпитач Драган Кљајић.

Програм рада се реализује током целе школске године у виду тренинга рекреативног карактера у дворишту Дома или у фискултурној сали Пољопривредне школе ПК „Београд”.

Ученици усвајају и усавршавају елементе кошаркашке технике игром на два коша и увежбавањем тактике напада и одбране. Примену наученог представљају током домског турнира у кошарци и у овиру наступа на регионалном такмичењу.

Пронађите нас :

До Дома ученика ћете из правца Палилуле најбрже доћи преко Панчевачког моста Зрењанинским путем. После комплекса ПКБ коорпорације, скреће се са Зрењанинског пута лево у Падинску Скелу, одмах се лево скреце у улицу и опет лево улази се кроз капију Дома. Овај пут се аутомобилом прелази за 15-так а јавним превозом за мање од 30 минута.