Пројекти и активности

ERASMUS K2 - TOP 2022

Пољопривредна школа са домом ученика ПК Београд учествује у реализацији интернационалног пројекта ERASMUS K2 – TOP 2022.

Назив пројекта:

Одрживи хортикултурни дизајн вањских простора за догађања – образовни модул за будућност.

Након реализације пројекта, продукти ове сарадње биће:

  1. Написан курикулум
  2. Приручник за наставнике са садржајем за учење из ове области,
  3. Израда слободно доступне Е – платформе и
  4. Додатне радионице и обуке (LTT1 – Learning, teaching i training и LTT2 – обуке за позване наставнике и ученике из свих земаља учесница). 

Пројекат је реализован у сарадњи са партнерима из Словеније, Холандије и  Словачке.

Путем линка, можете да се упознате са циљевима пројекта, садржајем и документованим приказима са досадашњих одржаних радионица, које овај пројекат подразумева: линк – Документација 

                                                                                                                                                                                                             

Међународни дан матерњег језика

Сваког 21.фебруара широм света обележава се Међународни дан матерњег језика, како би се подигла свест о значају очувања језика и писма. Како смо обележили 21.фебруар у нашој школи, можете погледати у видео запису. 

Како смо обележили 14.фебруар?

У нашој школи обележили смо 14.фебруар. Сви ученици из школе и дома, заједно са запосленима учествовали су у реализацији различитих активности. Овај дан посвећен је Св.Трифуну, али и Дану заљубљених.

У складу са тим, на предлог ученика направљени су посебни панои у школи и дому посвећени најлепшим мислима, цитатима о љубави. Свако од ученика је имао прилику да издвоји и постави најлепше поруке, а затим и да изабере најлепшу и поклони својој вољеној особи….

Такође, истраживали смо о веровањима и обичајима везаним за Св.Трифуна. Радили смо истраживачке радове на тему “Љубав кроз време”, односно како су некада изгледали састанци, заљубљивање, а како сада. Ученици су питали запослене и ученике у школи и дому која је њихова омиљена љубавна песма, а одржана је и плесна радионица у дому ученика. Потрудили смо се да забележимо све што смо заједно креирали са пуно љубави, смеха и креативности. Надамо се да ћете уживати у малом делу позитивне атмосфере која је приказана у овом видеу, а да ћете љубав која нам се даним ширила ходницима и ви осетити.

Путем линка можете приступити youtube каналу  – Пољопривредна школа са домом ученика ПК Београд и погледати такође исти видео запис: https://www.youtube.com/watch?v=XTZtBEPiHaM

Флорцерт за будућност

Број пројекта: 2021-1-HR01-KA220-VET-000025762

FlorCert for future – Master (FFF-M) је пројекат који финансира Агенција за мобилност и
програме Европске уније у периоду од 30 месеци од 1. новембра 2021. до 30. априла 2024.
Пројекат је настао као логичан наставак претходних пројеката које су школе у мрежи Флорцерт
успешно реализовале. Са циљем обједињавања основних знања и подизања нивоа
професионалних вештина за занимање цвећара, у пројекат су укључени партнери из Шведске,
Словеније, Србије, Италије и Хрватске.
Пројекат ће развити систематизацију развоја знања кроз модуле за наставнике и послодавце
који раде са ученицима цвећарске струке. Наставници и послодавци који заврше обуку (од
основне до мастера) добиће међународни сертификат за стечена знања и вештине.
Овај пројекат обухвата интерактивне садржаје као што су видео записи, квизови, игре памћења и
различите врсте питања у наставном процесу цвећара, чија примена ће допринети иновативнијем и
атрактивнијем приступу учењу. Наставни садржај ће се фокусирати и на еколошки прихватљиве начине прављења цветних аранжмана од биоразградивих материјала, као и на рециклажу и
управљање отпадом.
Један од циљева пројекта је и развој апликације за цвец́аре како би се олакшала комуникација
између наставника, ученика и ментора са послодавцима. Развијена апликација ће пружити
основу за олакшану међународну комуникацију, размену идеја и експертизе. Повећањем
вештина наставника и послодаваца ојачаће се квалитет школе и послодавца, што ће се позитивно
одразити на професију, а ученици ће бити боље припремљени за изазове европског тржишта рада.

флорцерт
флорцерт-пројекат

FlorCert for future – Master (FFF-M) is a project funded by the Agency for Mobility and
European Union Programs for a period of 30 months from 1. November 2021 – 30. April
2024. The project was created as a logical continuation of previous projects that schools in
the Florcert network have successfully implemented. With the aim of unifying basic
knowledge and raising the level of professional skills for the profession of florist, partners
from Sweden, Slovenia, Serbia, Italy and Croatia are involved in the project.
The project will develop systematization of knowledge development through modules for
teachers and employers who work with students of the florist profession. Teachers and
employers who complete the training (from basic to master) will receive an international
certificate for the acquired knowledge and skills.
This project includes interactive content such as videos, quizzes, memory games and various
types of questions in the florist’s teaching process, the application of which will contribute
to a more innovative and attractive approach to learning. The teaching content will also
focus on environmentally friendly ways of making floral arrangements with biodegradable
materials, as well as recycling and waste management.
One of the goals of the project is also to develop an application for florists to facilitate
communication between teachers, students, and mentors with employers. The developed
application will provide the basis for facilitated international communication, exchange of
ideas and expertise. By increasing the skills of teachers and employers the quality of the
school and the employer will be strengthened, which will have a positive impact on the
profession, and students will be better prepared for the challenges of the European labor
market.

Пројекат су омогућили:

Ученичка задруга

Проширена делатност и ученичке задруге имају значајну улогу у процесу спровођења образовно-васпитне функције у школама и тиме доприносе унапређењу квалитета образовања и социјалној укључености школске деце. Иако је остваривање активности у оквиру проширене делатности и ученичких задруга регулисано различитим прописима, у школама је све присутнија тенденција комбиновања тих активности, будући да су оне често комплементарне, тј. надопуњују једна другу. На известан начин то омогућава и нови Закон о основама система образовања и васпитања који под проширеном делатношћу подразумева давање услуга, производњу, продају и друге делатности које доприносе унапређењу образовно-васпитне функције школа.

Nagrada

Ученички пројекти

Јујуба - Хлеб за боље сутра - 11.3.2019

Проф. Светлана Пилиповић и ученице Станишић Јелица, Јовић Бранка, Петровић Јована и Јеротијевић Ана у склопу Астра тима остварују 4. место на такмичењу “Заузми став, развијај идеју!” за најбољу женску предузетничку идеју 2019. године

Јујуба хлеб за боље сутра је јединствен производ заснован на воћним сировинама без скроба, глутена и адитива који доприноси здравом начину исхране, смањењу гојазности и јачању мишићне масе.

jujuba_nagrada

Одговорно у заједници - 15.06.2019

Данас је одржано финале такмичења „Одговорно у заједници“ које има мисију да подржи иницијативе које на иновативан начин мењају друштво.
Наш пројекат „Скоцкај се здраво“ су презентовале проф. Светлана Пилиповић и педагог Драгана Беновић.
Одговорно у заједници је бренд друштвено одговорног пословања Војвођанске банке са мисијом да подржи иницијативе које на иновативан начин мењају дрштво
Критеријуми за избор победника су били: значај пројекта за унапређивање образовања, допринос развоју пољопривреде у Србији, валидна аргументација и презентација пројекта и одрживост и перспективе.
Жири, састављен од стручњака из области маркетинга и пољопривреде, је од 14 равноправних учесника финала изабрао да је победник пројекат „Скоцкај се здраво“ Пољопривредне школе са домом ученика ПК „Београд“.
Војвођанска банка нас награђује са 20 рачунара.
skockaj-se-zdravo