Пољопривредна школа са домом ученика ПК „Београд“

Пољопривредна школа са домом ученика ПК „Београд“ је образовно-васпитна установа у којој се стиче средње стручно образовање из подручја пољопривреде, производње и прераде хране. Основани смо 1965. године и данас верификовани је за школовање четвророгодишњих образовних профила: Пољопривредни техничар, Техничар хортикултуре, Ветеринарски техничар, Прехрамбени техничар и трогодишњих Месар и Пекар.

Школа се налази у Београду, а повољни локацијски услови дефинишу нашу школу као урбану образовну установу са капацитетима за квалитетно стручно образовање. У саставу је и дом ученика па је Школа доступна ученицима из целе Србије и има посебан значај на државном нивоу.

Данас Школа има око 550 ученика у 23 одељења, око 100 ванредних ученика и 125 ученика у ученичком дому. На организацији и реализацији активности установе је ангажовано око стотину запослених.

Школа има дугу, богату образовну и културну традицију. Чести су примери да неколико генерација исте породице завршава нашу школу. За позитивне промене у школи заинтересовани су сви запослени, ученици, родитељи и локална заједница.