О школи

Ово смо ми - школа и дом ученика

Упознајте нашу школу

Школа се налази у Београду, а повољни локацијски услови дефинишу нашу школу као урбану образовну установу са капацитетима за квалитетно стручно образовање.

У саставу је и дом ученика па је Школа доступна ученицима из целе Србије и има посебан значај на државном нивоу.

 • У току је изградња новог дома ученика!

  Нови дом ученика налази се у непосредној близини школе

 • Уживајте у лепоти наше школе са нама!

  Погледајте галерију слика

Школа има дугу, богату образовну и културну традицију. Чести су примери да неколико генерација исте породице завршава нашу школу. За позитивне промене у школи заинтересовани су сви запослени, ученици, родитељи и локална заједница.

О дому

Упознајте наш дом

Нова зграда дома ученика

Дом ученика остварује васпитни рад и обезбеђује смештај и исхрану за 125 ученика који нису из Београда, а редовни су ученици неке од београдских средњих школа.

Васпитни рад, учење, слободне активности и исхрана ученика организовани су на начин да је обезбеђена присна, топла кућна атмосфера која је својствена месту које се назива ДОМ.

 • У току је изградња новог дома ученика!

  Нови дом ученика налази се у непосредној близини школе

 • Уживајте у лепоти нашег дома са нама!

  Погледајте галерију слика

Слободно време ученика у Дому попуњено је организованим радом кроз рад културно-забавних и спортских секција. Секције се сваке године организују у складу са интересовањима ученика и просторним и другим могућностима.

Четворогодишњи образовни профили

ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР

Неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потребе континуираног образовања, стручног усавршавања, развој каријере, унапређивање запошљивости, усмерава да ученици буду оспособљавани за:

ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР

Изузетно атрактиван образовни профил који Вас оспособљава за спровођење и контролу квалитета технолошког процеса у прехрамбеној и биотехнолошкој производњи

ТЕХНИЧАР ХОРТИКУЛТУРЕ

Неопходност сталног прилагођавања променљивим захтеви­ ма тржишта рада, потребе континуираног образовања, стручног усавршавања, развој каријере, унапређивање запошљивости,усме­ рава да ученици буду оспособљаваниза:

ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР

Неопходност сталног прилагођавања променљивим захтеви­ ма тржишта рада, потребе континуираног образовања, стручног усавршавања, развој каријере, унапређивање запошљивости,усме­ рава да ученици буду оспособљаваниза:

Трогодишњи образовни профили

ЦВЕЋАР - ВРТЛАР

Неопходност сталног прилагођавања променљивим захтеви­ ма тржишта рада, потребе континуираног образовања, стручног усавршавања, развој каријере, унапређивање запошљивости,усме­ рава да ученици буду оспособљаваниза:

ПЕКАР

Неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потребе континуираног образовања, стручног усавр­ шавања, развој каријере, унапређивање запошљивости, усмерава да ученици буду оспособљавани за:

МЕСАР

Неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потребе континуираног образовања, стручног усавр­ шавања, развој каријере, унапређивање запошљивости, усмерава да ученици буду оспособљавани за:

Запослени

Руководство

Драгана Беновић

Директор

Бојана Влајић

Помоћник директора

Невенка Стијеља

Управник дома

Данијела Петровић

Секретар

Педагошко-психолошка служба

Марија Станковић

Педагог

Жељко Машовић

Психолог

Наш вредни наставни и ваннаставни кадар на страници запослени

КОНТАКТ

Посетите нас!

Наша адреса:

Панчевачки пут, број 39

Електронска пошта

skola@skolapkb.edu.rs

Позовите нас!

(+381) 011/2712 715